Hệ thống quản lý hàng hoá & Logistics

Tháng Tám 30, 2019

Alitech tập trung ứng dụng công nghệ để phát triển các giải pháp phục vụ hoạt động kinh doanh thiết yếu của khách hàng. Các giải pháp của Alitech hướng tới yếu tố thông minh, linh hoạt, đa nền tảng, có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. 

Alitech cung cấp giải pháp quản lý hàng hóa, kho bãi, giao vận với khả năng xử lý hàng triệu sản phẩm. Giải pháp của Alitech đã áp dụng thực tế với nhiều kho, loại hình vận chuyển và cung cấp các chức năng cho nhiều đơn vị dịch vụ khác nhau.