Giải pháp thương mại điện tử xuyên biên giới

Tháng Tám 30, 2019

Alitech tập trung ứng dụng công nghệ để phát triển các giải pháp phục vụ hoạt động kinh doanh thiết yếu của khách hàng. Các giải pháp của Alitech hướng tới yếu tố thông minh, linh hoạt, đa nền tảng, có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn.

Alitech cung cấp giải pháp kết nối hoàn toàn trực tuyến giữa cộng đồng kinh doanh Việt Nam với những doanh nghiệp cung cấp hàng hóa tại Trung Quốc. Giải pháp của Alitech xóa bỏ mọi rào cản về không gian trong thương mại quốc tế.